Nasza nowa nazwa: Spectrum Therapeutics
Informujemy o zmianie nazwy na Spectrum Therapeutics.

Nasza nowa nazwa: Spectrum Therapeutics
Informujemy o zmianie nazwy na Spectrum Therapeutics.

Warunki serwisu, ... Polityka wysyłki

Ważna uwaga: Produkty w niniejszej witrynie są w niej przedstawione na mocy zezwolenia rządu kanadyjskiego i są przeznaczone do użytku jedynie przez klientów spełniających odpowiednie warunki za pośrednictwem portalu tweedmainsteet.com. Każdy użytkownik przeglądający niniejszą witrynę z obszaru poza granicami Kanady powinien traktować treść niniejszej witryny jako przeznaczoną wyłącznie do celów informacyjnych.

Wstęp

Spectrum Therapeutics to spółka zależna Canopy Growth, która aktualnie rejestruje klientów za pośrednictwem Tweed Inc. – innej spółki zależnej Canopy Growth. Właścicielem i operatorem witryny pod adresem spectrumcannabis.com („Witryna”) jest Tweed Inc. Wyrazy „my” i „nasz” (we wszystkich rodzajach, liczbach i odmianach przez przypadki) odnoszą się do Tweed Inc. oraz jej spółki macierzystej, Canopy Growth Corporation. Korzystanie z naszej Witryny podlega następującym okresowo poprawianym warunkom użytkowania („Warunki”). Warunki należy przeczytać wraz z naszą Polityką prywatności oraz wszelkimi warunkami lub zrzeczeniami zawartymi na stronach naszej Witryny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi Warunkami. Warunki dotyczą wszystkich użytkowników naszej Witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądających jej treść, będących klientami, handlowcami, sprzedawcami oraz/lub osobami, które przyczyniają się do powstania jej treści. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej, wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków oraz naszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki lub naszą Politykę prywatności, nie ma prawa do uzyskiwania dostępu do naszej Witryny, korzystania z jakichkolwiek usług Witryny lub składania zamówień w naszej Witrynie.

Korzystanie ze strony www.spectrumcannabis.com


Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza, że będzie z niej korzystał jedynie w prawnie uzasadnionych celach, a nie w żadnym celu niezgodnym z prawem, w tym między innymi, z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa karnego, praw własności intelektualnej, przepisów dotyczących prywatności czy jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów i regulacji. Użytkownik oświadcza również, że w swoim stanie lub prowincji osiągnął co najmniej wiek pełnoletności i z prawnego punktu widzenia może zawierać wiążące umowy.

 

Użytkownik zgadza się, że nie będzie próbował zakłócać działania sieci naszej Witryny lub funkcji zabezpieczeń ani uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do naszych systemów.

 

Jeśli użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek informacje osobowe, upoważnia nas do gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Przeznaczenie inne niż porada lekarska

Informacje przedstawione w Witrynie, w tym między innymi informacje dotyczące różnych szczepów marihuany medycznej oraz ich potencjalnej przydatności w leczeniu różnych chorób, są jedynie informacjami ogólnymi. Informacje przedstawione w Witrynie nie mają być traktowane jako porada lekarska ani nie mają zastępować konieczności konsultacji z lekarzem. Przedstawiamy te informacje raczej dla celów dyskusji pomiędzy pacjentami oraz ich lekarzami, którzy ostatecznie podejmują wszelkie decyzje odnośnie leczenia.

Warunki Ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z zastrzeżeniem naszych zobowiązań regulacyjnych zgodnie z Regulacją o dostępie do marihuany w celach medycznych („RDMCM”). Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji Witryny, w tym rozwiązania, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania jakichkolwiek aspektów Witryny oraz/lub produktów i usług zapewnianych za pośrednictwem Witryny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Możemy nałożyć dodatkowe ograniczenia lub zasady w zakresie korzystania z naszej Witryny. Użytkownik zgadza się na regularne przeglądanie treści niniejszych Warunków i sprawdzanie, czy nie pojawiły się w nich jakieś zmiany, a dalsze uzyskiwanie dostępu do naszej Witryny i korzystanie z niej oznacza jego zgodę na wszelkie zmiany. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosili odpowiedzialności wobec niego ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie funkcjonowania naszej Witryny ani za żadną usługę, zawartość, funkcję lub produkt oferowany za pośrednictwem naszej Witryny. Tweed Inc. oraz Canopy Growth Corporation mogą przenieść niniejsze Warunki na dowolną osobę z dowolnego powodu. Użytkownik nie może przenieść niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Rejestracja Klientów

Dokonywanie zakupów marihuany medycznej za pośrednictwem Witryny wymaga rejestracji użytkownika. W przypadku rejestracji użytkownik oświadcza, że: (a) przedstawi prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje, o podanie których zostanie poproszony podczas rejestracji w Witrynie (takie informacje określamy mianem „Informacje niezbędne do rejestracji”); oraz (b) będzie przechowywał i niezwłocznie zaktualizuje Informacje niezbędne do rejestracji, tak aby zawsze były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik przedstawi jakąkolwiek nieprawdziwą, niedokładną, nieaktualną lub niekompletną informację lub jeśli będziemy mieć uzasadnione powody, by przypuszczać, że taka informacja jest nieprawdziwa, niedokładna, nieaktualna lub niekompletna, będziemy mieli prawo do zawieszenia lub zakończenia działania konta bądź też wszystkich przywilejów w Witrynie, a także odmówić korzystania z Witryny obecnie i w przyszłości. Użytkownik nie może umożliwiać jakiejkolwiek innej osobie korzystania ze swojego konta, nie może również korzystać z konta jakiejkolwiek innej osoby. Użytkownik musi chronić swoje hasło do konta i nie może go przekazywać żadnej innej osobie. Użytkownik zgadza się natychmiastowo poinformować nas w przypadku podejrzenia, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego konta lub jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa jego konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z korzystaniem z jego konta. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek wykorzystanie (upoważnione lub nieupoważnione) jego konta. Użytkownik uznaje i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp do informacji o koncie użytkownika i powiązanych informacji oraz/lub ujawniać je, jeśli będzie od nas tego wymagało prawo lub jeśli będziemy mieć uzasadnione przekonanie, że takie działania są w uzasadniony sposób niezbędne, by: (i) spełnić nałożone na nas zobowiązania prawne lub zastosować się do jakichkolwiek wezwań do sądu, wezwań do przedstawienia dokumentów lub nakazów sądowych skierowanych do nas; (ii) wyegzekwować lub wywiązać się z niniejszych Warunków użytkowania; lub (iii) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Tweed, innych użytkowników oraz/lub ogół społeczeństwa.

Produkty lub usługi

Wszystkie zakupy dokonywane za pośrednictwem naszej Witryny są uzależnione od dostępności produktów. Możemy, według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości produktów oferowanych w Witrynie lub ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług dowolnej osobie, gospodarstwu domowemu, regionowi geograficznemu czy jurysdykcji, z zastrzeżeniem naszych obowiązków regulacyjnych zgodnie z RDMCM.

 

Ceny za nasze produkty podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli nie wskazano inaczej, ceny przedstawiane w naszej Witrynie są podawane w dolarach kanadyjskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy realizacji zamówień, z zastrzeżeniem naszych obowiązków regulacyjnych zgodnie z RDMCM. Jeśli uznamy, że użytkownik złożył nieprawdziwe lub nielegalne zamówienie, mamy prawo anulować takie zamówienie i, poza dochodzeniem jakichkolwiek swoich praw lub środków prawnych, poinformować odpowiednie organy.

 

Jeśli użytkownik zakupuje u nas marihuanę medyczną, oświadcza, że będzie z niej korzystał jedynie w sposób zalecony przez lekarza, nie będzie jej odsprzedawał ani w żaden inny sposób przekazywał takiej marihuany medycznej żadnej innej osobie.

Zwroty i zasady wymiany

Wszystkie zakupy dokonywane za pośrednictwem naszej Witryny są uzależnione od dostępności produktów. Możemy, według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości produktów oferowanych w Witrynie lub ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług dowolnej osobie, gospodarstwu domowemu, regionowi geograficznemu czy jurysdykcji, z zastrzeżeniem naszych obowiązków regulacyjnych zgodnie z RDMCM. Ceny za nasze produkty podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli nie wskazano inaczej, ceny przedstawiane w naszej Witrynie są podawane w dolarach kanadyjskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy realizacji zamówień, z zastrzeżeniem naszych obowiązków regulacyjnych zgodnie z RDMCM. Jeśli uznamy, że użytkownik złożył nieprawdziwe lub nielegalne zamówienie, mamy prawo anulować takie zamówienie i, poza dochodzeniem jakichkolwiek swoich praw lub środków prawnych, poinformować odpowiednie organy.

 

Jeśli użytkownik zakupuje u nas marihuanę medyczną, oświadcza, że będzie z niej korzystał jedynie w sposób zalecony przez lekarza, nie będzie jej odsprzedawał ani w żaden inny sposób przekazywał takiej marihuany medycznej żadnej innej osobie.

Polityka wysyłki

Firma Tweed dokonuje wysyłek za pośrednictwem bezpiecznej firmy kurierskiej w bezzapachowym opakowaniu, zgodnie z wymaganiami RDMCM. Na etykiecie wysyłkowej nie pojawia się informacja, że wysyłkę realizuje „Tweed”,„Tweed Inc.” czy „Canopy Growth Corporation”.

W przypadku konkretnych pytań dotyczących wysyłki i chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. obsługi klienta pod numerem {1>1-855-558-9333<1} lub mailowy na adres care@spectrumcannabis.com.

Recenzje klientów

Klienci mogą przesyłać swoje opinie, pozytywne i negatywne, na temat produktów i usług. Przedstawione recenzje powinny mieć związek z tematem i opierać się na własnych opiniach i doświadczeniu użytkownika. Należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenie: recenzje mogą wystawiać tylko klienci, którzy złożyli zamówienie za pośrednictwem Witryny.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontrolowania wszelkich recenzji oraz usuwania jakichkolwiek recenzji, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym recenzji, które zawierają pewne zapewnienia w odniesieniu do produktów (np. zapewnienia o wyleczeniu raka marihuaną) lub które naruszają zasady niniejszej Witryny, w tym między innymi, publikowanych treści, które są zniesławiające, szkalujące, niepokojące, zawierają groźby, są podburzające, nieprzyzwoite, mają charakter pornograficzny, są wulgarne lub które przedstawiają nagość lub obrazy o charakterze wyraźnie seksualnym.

 

Wszystkie recenzje są opiniami klientów i w żaden sposób nie aprobujemy jakichkolwiek opinii lub zapewnień co do produktów zawartych w recenzjach klientów.

Łącza do witryn stron trzecich

Łącza z witryn poza naszą Witryną oraz do nich są zapewniane jedynie dla wygody użytkownika. Nie przeglądamy, nie aprobujemy, nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy żadnych stron, do których łącza podane są w naszej Witrynie lub które podają łącza do naszej Witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z powyższych, ani za treść takich stron, wskazane w nich strony trzecie, ich produkty oraz usługi. Podawanie łączy do jakiejkolwiek innej strony odbywa się na ryzyko użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z takimi działaniami. Tweed nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią, w tym jakąkolwiek stroną trzecią zamieszczającą reklamy w naszej Witrynie i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z takiej interakcji z jakąkolwiek stroną trzecią. Bez ograniczania powyższych postanowień, jakiekolwiek łącze do komunikatu prasowego, relacji w mediach, strony internetowej giełdy lub relacji analityka strony trzeciej nie powinno być uważane za naszą aprobatę opinii, analizy czy prognoz zawartych w takich materiałach.

Informacje osobowe użytkownika

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji osobowych użytkownika znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Błędy I pominięcia

Należy zwrócić uwagę, że nasza Witryna może zawierać błędy drukarskie lub nieścisłości i może podawać niekompletne bądź nieaktualne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Takie błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą dotyczyć opisu produktu, jego wyceny, informacji o promocjach lub dostępności i zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odmowy realizacji zamówienia złożonego w oparciu o nieprawidłową wycenę lub informacje o dostępności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

 

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, modyfikacji lub wyjaśniania informacji w naszej Witrynie, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Zrzeczenie I ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność oraz ryzyko w odniesieniu do korzystania przez niego z naszej Witryny oraz z wszelkich informacji i materiałów zawartych w Witrynie, zapewnianych „w stanie, w jakim się znajdują” bez żadnych gwarancji, oświadczeń czy warunków, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z prawa ustawowego, zwyczajów handlowych, przebiegu transakcji handlowych lub innych rzeczy, odnośnie informacji, do których dostęp uzyskiwany jest z naszej Witryny lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi całej treści oraz materiałów, funkcji i usług zapewnianych w naszej Witrynie, z których wszystkie są zapewniane bez żadnej gwarancji czy warunków, w tym między innymi gwarancji lub warunków dotyczących dostępności, dokładności, kompletności czy przydatności treści lub informacji, nieprzerwanego dostępu oraz żadnych gwarancji lub warunków tytułu prawnego, nienaruszania, przydatności handlowej, odpowiedniej jakości handlowej czy przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna, jej działanie czy też materiały lub zawartość serwisów udostępnianych w ten sposób, będą zapewniane na czas, w sposób bezpieczny, nieprzerwany czy wolny od błędów, że wady będą naprawiane lub że nasza Witryna lub serwery, które udostępniają naszą Witrynę, będą wolne od wirusów i innych szkodliwych komponentów.

 

Korzystanie z naszej Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika; użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty lub straty powiązane z korzystaniem przez niego z naszej Witryny. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne szkody powiązane z korzystaniem z naszej Witryny.

 

W żadnym razie nie będziemy ponosić odpowiedzialności, ani nasze spółki stowarzyszone, nasi lub ich odpowiedni dostawcy treści lub usług, nasi lub ich odpowiedni dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, przedstawiciele, wykonawcy, dostawcy lub pracownicy, wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za szkody bezpośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe, moralne, utraty lub podstawy roszczenia, utratę dochodu, utratę zysków, utratę możliwości biznesowych i wielkości sprzedaży czy jakiekolwiek inne szkody, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta ma charakter kontraktowy czy deliktowy (w tym wynikająca z zaniedbania), odpowiedzialności absolutnej lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, wynikające z korzystania przez użytkownika (lub nieumiejętności korzystania) z naszej Witryny, jej funkcjonalności, naszych produktów lub jakiejkolwiek treści lub materiałów dostępnych w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, za koszty zapewnienia zastępczych towarów, danych , informacji lub usług, za utratę danych, błędy lub niedokładność materiałów zamieszczonych w Witrynie bądź też za jakiekolwiek uszkodzenia ciała czy szkody na mieniu.

 

Przedstawione ograniczenia mają zastosowanie nawet jeśli zostaniemy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie bądź też ograniczenie pewnych szkód. W takich jurysdykcjach niektóre z powyższych zrzeczeń, wyłączeń lub ograniczeń, bądź też wszystkie z nich, mogą nie dotyczyć użytkownika i nasza odpowiedzialność będzie wtedy ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zabezpieczenie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, ubezpieczyć i chronić nas oraz nasze spółki stowarzyszone, naszych i ich odpowiednich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, przedstawicieli, wykonawców oraz pracowników przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, żądaniami, groźbami, powództwami, postępowaniami, wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami usług prawnych oraz kosztami sądowymi) wynikającymi w jakikolwiek sposób z korzystania przez użytkownika z naszej Witryny lub powiązanych z nim, w tym powiązanych z jakimikolwiek produktami oferowanymi za pośrednictwem naszej Witryny, naruszeniem przez użytkownika Warunków lub jakiegokolwiek innego obowiązującego przepisu, umieszczaniem lub przekazywaniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi jakimkolwiek zapewnieniem strony trzeciej, że jakieś informacje lub materiały przekazane przez użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa własności strony trzeciej.

Informacje dotyczące przyszłości

Niniejsza Witryna oraz dokumenty w niej przedstawione zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości. Często, jednak nie zawsze, oświadczenia takie można rozpoznać po użyciu różnych form czasowników takich jak „planować”, „oczekiwać” lub „nie oczekiwać”, „oczekuje się”, „szacować”, „zamierzać”, „przewidywać” lub „nie przewidywać”, „wierzyć, że”; mogą one również stwierdzać, że pewne działania, wyniki lub wydarzenia „mogą” lub „mogłyby” być podjęte, osiągnięte lub mieć miejsce, lub „będą” podjęte, osiągnięte i „będą” miały miejsce. Oświadczenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane zagrożenia, kwestie niewiadome oraz inne czynniki, które mogą powodować, że nasze rzeczywiste wyniki różnią się zasadniczo od jakichkolwiek przyszłych wyników, wyrażonych w sposób wyraźny lub dorozumianych na podstawie oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach, które mogą okazać się błędne. Pomimo naszych prób ustalenia ważnych czynników, które mogą powodować, że rzeczywiste działania, wydarzenia lub wyniki różnią się zasadniczo od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, mogą istnieć inne czynniki, które powodują, że działania, wydarzenia lub wyniki są inne niż przewidywano, szacowano lub zamierzano. Nie istnieją żadne zapewnienia, że oświadczenia dotyczące przyszłości okażą się być trafne, jako że rzeczywiste wyniki oraz przyszłe wydarzenia mogą się znacznie różnić od przewidywanych w takich oświadczeniach. Dlatego też osoby je czytające nie powinny nadmiernie ufać takim oświadczeniom dotyczącym przyszłości. Przykłady czynników ryzyka powiązanych z naszą działalnością znajdują się w dokumencie Canopy Growth Corporation zwanym „Filing Statement”: Część 4 – Opis czynników ryzyka powiązanych z naszym przejęciem z dnia 25 marca 2014, dostępnym na stronie www.SEDAR.com. Informacje o dodatkowych czynnikach ryzyka można znaleźć w innych ogólnie dostępnych dokumentach, w tym w Omówieniu i analizie kadry zarządzającej, dostępnym pod adresem www.SEDAR.com.

Integralność postanowień umowy

Niniejsze Warunki oraz wszelkie dokumenty, do których następuje w Warunkach wyraźne odwołanie, stanowią całość porozumień pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z przedmiotem Warunków i zastępują one wszelkie uprzednie ugody, porozumienia lub ustalenia pomiędzy nami a użytkownikiem, w formie ustnej bądź pisemnej. Uznajemy wraz z użytkownikiem, że zawierając niniejsze Warunki, ani użytkownik ani my nie opieraliśmy się na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu ani obietnicy złożonej przez drugą stronę bądź też wywnioskowanej z rozmowy czy korespondencji pisemnej pomiędzy użytkownikiem a nami przed zawarciem takich Warunków, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach.

ZRZECZENIE SIĘ

Niewykonanie bądź niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Nasze zrzeczenie się niedopełnienia danego zobowiązania nie będzie stanowiło zrzeczenia się kolejnego takiego niedopełnienia. Żadne zrzeczenie się z naszej strony nie ma mocy obowiązującej, jeśli nie zostało przekazane użytkownikowi w formie pisemnej.

NAGŁÓWKI

Wszelkie nagłówki oraz tytuły umieszczono w niniejszym dokumencie jedynie w celu ułatwienia orientacji.

Rozdzielność postanowień umowy

Jeśli jakikolwiek właściwy urząd uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie w takim zakresie wyłączone z pozostałej części Warunków, które będą nadal ważne i wykonalne w całkowitym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo właściwe

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków, Polityki prywatności, korzystania z naszej Witryny lub naszych produktów bądź usług oferowanych w naszej Witrynie, lub związane z powyższymi, będą rozwiązywane zgodnie z prawem obowiązującym w prowincji Ontario bez względu na jego zasady dot. konfliktu przepisów prawa. Wszelkie spory, powództwa lub postępowania dotyczące Warunków lub dostępu użytkownika do naszej Witryny bądź też korzystania z niej przez użytkownika, muszą być kierowane do sądów prowincji Ontario w miejscowości Smiths Falls, a użytkownik udziela nieodwołalnej zgody na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów.

Spectrum Therapeutics Polska Sp. z o.o. - Pliki cookie Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do rozpoznawania Twojego komputera lub urządzenia, aby zapewnić jak najlepszą obsługę i poprawić jego funkcje. Możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, ale niektóre funkcje tej strony nie będą już dostępne. Aby przeczytać naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.