Nasza nowa nazwa: Spectrum Therapeutics
Informujemy o zmianie nazwy na Spectrum Therapeutics.

Nasza nowa nazwa: Spectrum Therapeutics
Informujemy o zmianie nazwy na Spectrum Therapeutics.

Nasza Polityka Prywatności

Canopy Growth  POLSKA SP. Z O.O. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMYWANIA DOKŁADNOŚCI, POUFNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA INFORMACJI OSOBISTYCH, W ZWIĄZKU Z WYSOKIM POZIOMEM ICH WRAŻLIWOŚCI. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OPISUJE INFORMACJE OSOBISTE, KTÓRE SPÓŁKA Canopy Growth  ZBIERA OD, LUB O PAŃSTWU, ORAZ TO W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJE I KOMU JE UJAWNIA. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁYM NINIEJSZYM DOKUMENTEM.

Z racji swojej misji firma Canopy Growth przetwarza informacje osobiste oraz odpowiednio je chroni. W szczególności przetwarzamy informacje osobiste zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
CZYM SĄ INFORMACJE OSOBISTE?
"Informacje osobiste" to wszelkie informacje dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania. Definicja ta obejmuje między innymi imię, nazwisko i adres e-mail.
JAKIE INFORMACJE OSOBISTE ZBIERAMY?

1. Na naszej witrynie internetowej

Możemy zbierać informacje związane z Państwa odwiedzinami na naszej witrynie internetowej, w tym adres IP i domenę używaną do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej, typ i wersję przeglądarki, witrynę internetową, z której przyszliście Państwo, w celu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej, stronę, na którą Państwo weszliście i z której wyszliście, dowolną stronę w naszej witrynie internetowej, która jest przeglądana przez ten adres IP, oraz z jakiego kraju Państwo pochodzicie. Wykorzystujemy te informacje w celu monitorowania wydajności naszej witryny (parametrów takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony, wyświetlenia strony) oraz do celów biznesowych, takich jak praca nad ciągłym ulepszaniem naszej witryny internetowej (Art. 6 (1) (f) RODO).
Możemy umieścić plik "cookie" na dysku twardym Państwa komputera, aby śledzić Państwa wizytę. Plik cookie to niewielki plik danych, który jest przesyłany na dysk twardy za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, który może zostać odczytany wyłącznie przez witrynę internetową, która umieściła tenże plik cookie na Państwa dysku twardym. Plik cookie działa jako karta identyfikacyjna i umożliwia naszej witrynie internetowej identyfikację użytkownika, oraz rejestrowanie Państwa haseł i preferencji. Plik cookie pozwala nam śledzić Państwa odwiedziny w witrynie internetowej, abyśmy mogli lepiej zrozumieć jak korzystacie Państwo z naszej witryny i dostosować ją do Państwa potrzeb.
Jeśli chcecie Państwo wyłączyć pliki cookie, prosimy przejść do ustawień przeglądarki, w celu: (i) ustawienia powiadamiania Państwa przez przeglądarkę przed umieszczeniem pliku cookie na Państwa dysku twardym, aby można było zdecydować, czy zaakceptować plik cookie, czy też nie; lub (ii) automatycznego uniemożliwienia umieszczenia pliku cookie na Państwa dysku twardym. Prosimy pamiętać, że w przypadku odrzucenia plików cookie możecie Państwo nie mieć dostępu do wielu stron internetowych znalezionych na naszej witrynie.
Nasza witryna internetowa umożliwia i zachęca do kontaktu z nami za pomocą formularza "Skontaktuj się z nami" na witrynie internetowej. Jeśli skorzystacie Państwo z tego formularza, będziemy zbierali Państwa dane osobowe takie jak Państwa imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (Art. 6 (1) (b) oraz Art. 6 (1) (f) RODO).
Wreszcie nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych, które mogą podlegać mniej rygorystycznym standardom prywatności. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności, polityki, lub działania osób trzecich, które obsługują te witryny internetowe. Spectrum nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie Państwa informacji osobistych przez osoby trzecie. Przed przekazaniem im informacji osobistych należy zapoznać się z politykami prywatności tychże witryn internetowych.

2. W naszych relacjach z Państwem

Zbieramy informacje osobiste różnego rodzaju w zależności od naszych relacji z Państwem:

 • jeśli jesteście Państwo kandydatem do pracy, zbieramy:
  • Państwa dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail (Art. 6 (1) (b) oraz Art. 6 (1) (c) RODO);
  • Państwa datę urodzenia i płeć, a także numer PESEL (Art. 6 (1) (c) RODO),  
  • informacje dotyczące Państwa doświadczenia zawodowego (Art. 6 (1) (c) RODO),
  • informacje dotyczące Państwa wykształcenia (Art. 6 (1) (c) RODO).
 • jeśli jesteście Państwo lekarzem służby zdrowia, zbieramy:
  • dane kontaktowe Państwa firmy, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (Art. 6 (1) (c) RODO).
 • jeśli reprezentujecie Państwo klienta biznesowego lub partnera, zbieramy:
  • Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail (Art. 6 (1) (b) oraz Art. 6 (1) (c) RODO).
  • numer identyfikacji podatkowej i - w stosownych przypadkach - inny numer ewidencji działalności gospodarczej (Art. 6 (1) (b) oraz Art. 6 (1) (c) RODO).
  • informacje dotyczące produktów lub usług, które świadczymy na rzecz, lub otrzymujemy od Państwa (Art. 6 (1) (b) RODO).
 • Jeśli uczestniczycie Państwo w naszych wydarzeniach edukacyjnych dotyczących korzyści ze stosowania marihuany leczniczej, w tym jako pacjent, lekarz lub pracownik różnych szczebli administracji, możemy zbierać Państwa dane osobowe jako uczestnika bezpośrednio od Państwa, i za Państwa zgodą.

 

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE OSOBISTE?
Spółka Canopy Growth  zbiera informacje osobiste bezpośrednio od Państwa, na przykład, gdy odwiedzacie Państwo naszą witrynę internetową, lub gdy kontaktujecie się z nami za pomocą formularza "Skontaktuj się z nami".
Jeśli otrzymujemy informacje osobiste od osoby trzeciej w trakcie świadczenia przez nią usług dla nas, lub w inny sposób, podejmujemy odpowiednie kroki, w celu zapewnienia, że takie osoby trzecie oświadczą wobec nas, iż zebrały rzeczone informacje osobiste zgodnie z prawem, oraz że mają prawo do udostępnienia nam tychże informacji osobistych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE OSOBISTE?
Przetwarzamy Państwa informacje osobiste wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne w związku z celem, dla którego zostały zebrane, lub w inny sposób przetworzone; Na przykład, gdy ubiegacie się Państwo o pracę, usuwamy Państwa dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że wyrazicie Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych przez okres jednego roku.  

 

DLACZEGO ZBIERAMY INFORMACJE OSOBISTE?
Canopy Growth  zbiera informacje osobiste w celu  umożliwienia nam zarządzania, utrzymywania i doskonalenia naszych działań, w tym na przykład w celu:

 • nawiązania, utrzymania i zarządzania naszymi relacjami z Państwem, abyśmy mogli dostarczyć Państwu, lub otrzymać od Państwa produkty i usługi, o które wystąpiono;
 • umożliwienia Państwu zarejestrowania się i dostępu do konta na naszej stronie;
 • posiadania możliwości przeglądania produktów i usług, które otrzymujemy od Państwa, abyśmy mogli współpracować z Państwem i abyście mogli Państwo zrozumieć nasze wymagania dotyczące takich produktów i usług;
 • posiadania możliwości spełniania Państwa próśb (na przykład, jeśli wolicie Państwo kontaktować się pod numerem telefonu firmowego lub prywatnego i poinformujecie nas Państwo o swoich preferencjach, wykorzystamy te informacje, aby kontaktować się z Państwem pod danym numerem);
 • ochrony spółki Canopy Growth Corporation przed błędami, oszustwami, kradzieżą oraz uszkodzeniem naszych towarów i mienia;
 • umożliwienia nam przestrzeganie obowiązującego prawa lub procesu regulacyjnego; a także
 • w każdym innym uzasadnionym celu, na który wyrazicie Państwo zgodę.

 

KIEDY UJAWNIAMY PAŃSTWA INFORMACJE OSOBISTE?
Możemy udostępniać Państwa informacje osobiste naszym pracownikom, kontrahentom, konsultantom, podmiotom stowarzyszonym i innym osobom, które wymagają takich informacji, aby pomagać nam w zarządzaniu naszymi relacjami z Państwem, w tym osobom trzecim, które świadczą usługi na naszą rzecz, lub w naszym imieniu.
Na przykład możemy od czasu do czasu udostępniać Państwa dane osobiste naszym dostawcom  technologii informatycznych, podmiotom przetwarzającym dane, oraz dostawcom usług call center będącym osobami trzecimi, z których część może znajdować się w Stanach Zjednoczonych, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność.
Udostępnimy Państwa dane osobowe spółce Canopy Growth Corporation, z siedzibą w Smith Falls, Ontario, Kanada, której Canopy Growth  jest spółką zależną, w celu prowadzenia codziennych operacji biznesowych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. (2002/2/WE), Kanada jest uznawana z kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do odbiorców podlegających ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0002).
Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z polskiego prawa lub w reakcji na prawidłowy proces prawny.

 

LOKALIZACJA PAŃSTWA INFORMACJI OSOBISTYCH
Państwa informacje osobiste mogą być zbierane, wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane lub ujawniane w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie, gdy nasi partnerzy mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie. W takim przypadku Państwa informacje osobiste mogą być dostępne dla organów ścigania i organów bezpieczeństwa narodowego zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub Kanady. W takim przypadku zostaniecie Państwo poinformowani, że ujawnienie Państwa informacji osobistych jest wymagane przez prawo.
Wreszcie, Państwa informacje osobiste mogą zostać ujawnione:

 • w ramach audytu przeprowadzonego przez Ministra Zdrowia Kanady;
 • w celu zachowania zgodności z obowiązującymi procedurami prawnymi, takimi jak nakazy przeszukania, wezwania do sądu, lub nakazy sądowe;
 • w ramach regularnych działań sprawozdawczych spółki Canopy i jej spółek zależnych;
 • w celu ochrony praw i własności spółki Canopy;
 • w sytuacjach awaryjnych, lub gdy jest to konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa osób lub grup osób;
 • za Państwa zgodą.

 

PAŃSTWA ZGODA JEST DLA NAS WAŻNA
Zawsze będziemy dążyć do uzyskania Państwa zgody na zbieranie Państwa informacji osobistych, lub zapewniać, że osoba trzecia, która prześle nam Państwa informacje osobiste, zebrała je za Państwa ważną zgodą.

 

DANE OSOBOWE ZBIERANE OD DZIECI
Dzieci w wieku poniżej 13 lat:   Nie zbieramy w sposób świadomy Danych Osobowych od dzieci w wieku 13 lat, lub młodszych.
Dzieci w wieku od 13 do 18 lat: Prosimy, aby każdy, kto chce skorzystać z witryny internetowej i usług w wieku od 13 do 18 lat, uzyskał pozwolenie od swojego rodzica (rodziców) lub opiekuna (opiekunów) przed przesłaniem nam lub innym osobom jakichkolwiek Danych Osobowych na swój temat.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA INFORMACJE OSOBISTE?

Ponieważ spółka Canopy Growth  przetwarza informacje  osobiste, wdrożyła ona fizyczne środki ich ochrony, takie jak bezpieczne pomieszczenia, środki techniczne takie jak zabezpieczenia technologiczne i środki administracyjne, takie jak zasady i procedury, które są odpowiednie dla stopnia wrażliwości informacji osobistych, o których mowa. Zabezpieczenia te mają na celu ochronę Państwa informacji osobistych przed utratą i nieuprawnionym do nich dostępem, ich zbieraniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, kopiowaniem, modyfikowaniem, usuwaniem lub zniszczeniem.
Bezpieczeństwo Państwa informacji osobistych jest dla nas ważne. Prosimy natychmiast powiadomić naszego Dyrektora Działu Prawnego o wszelkich incydentach związanych z utratą lub nieuprawnionym dostępem do, lub ujawnieniem Państwa danych osobistych znajdujących się pod naszą opieką lub kontrolą.
PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PAŃSTWA INFORMACJAMI OSOBISTYMI
Posiadacie Państwo dostęp do swoich informacji osobistych, oraz możecie je aktualizować.
Możecie Państwo poprosić o wgląd do swoich informacji osobistych. Jeśli chcecie Państwo przejrzeć, zweryfikować lub poprawić swoje informacje osobiste, prosimy skontaktować się z naszym Dyrektorem Działu Prawnego. Należy pamiętać, że każda taka komunikacja musi mieć formę pisemną. Ważne jest, aby informacje zawarte w naszych rejestrach były zarówno dokładne, jak i aktualne. Jeśli Państwa informacje osobiste ulegną zmianie w czasie pozostawania w relacjach z nami, prosimy o poinformowanie nas o takich zmianach.
Wnioskując o dostęp do Państwa informacji osobistych, prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o podanie konkretnych informacji, abyśmy mogli potwierdzić Państwa tożsamość i prawo dostępu, a także abyśmy mogli wyszukać i przekazać Państwu informacje osobiste, które o Was posiadamy. Możemy pobierać opłaty za dostęp do Państwa informacji osobistych. Jednakże poinformujemy Państwa o wszelkich opłatach z wyprzedzeniem. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu swojego wniosku, prosimy o  skontaktowanie się z naszym Dyrektorem Działu Prawnego.
Państwa prawo dostępu do informacji osobistych, które posiadamy o Państwu, nie jest absolutne. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawne lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia niektórych lub wszystkich informacji osobistych, które posiadamy o Państwu. Ponadto informacje osobiste mogły zostać zniszczone, usunięte lub zanonimizowane zgodnie z naszymi obowiązkami i praktykami dotyczącymi przechowywania danych. W przypadku, gdy nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do Państwa informacji osobistych, postaramy się poinformować Was o przyczynach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.
Poza ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego prawa, macie Państwo: a) prawo do żądania usunięcia Waszych danych osobowych ("prawo do usunięcia"), b) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas (czasowo lub na stałe), c) prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją, oraz d) prawo do otrzymywania przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w postaci uporządkowanego, powszechnie używanego i możliwego do odczytu formatu komputerowego. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące Waszych praw, możecie się Państwo skontaktować z naszym Dyrektorem Działu Prawnego.
W niektórych okolicznościach możemy nie zgodzić się z Państwa prośbą o zmianę Państwa informacji  osobistych, a zamiast tego dołączymy alternatywny tekst do danego zapisu danych.
URZĘDNIK DS. OCHRONY PRYWATNOŚCI
Wyznaczyliśmy naszego Dyrektora Działu Prawnego do nadzorowania przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności, oraz do pomagania nam w zarządzaniu i monitorowaniu przestrzegania przez nas przepisów dotyczących prywatności i informacji medycznych. Dane kontaktowe naszego Dyrektora Działu Prawnego są następujące:
Canopy Growth Corporation
1 Hershey Drive
Smith Falls, ON K7A 0A8, Kanada

E-mail: phil.shaer@canopygrowth.com
Telefon: 1 855 558-9333
Dw.  Phil Shaer

 

Pytania lub obawy?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, lub wątpliwości dotyczących sposobu zarządzania Państwa danymi, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Dyrektorem Działu Prawnego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania oraz udzielić Państwu informacji w sprawie wszelkich kroków podjętych w celu rozwiązania podniesionych przez Państwa problemów.
Możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA INFORMACJI OSOBISTYCH?

Firma Canopy Growth  Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470617, działająca pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9512445224 i numerem REGON 146784244.

Spectrum Therapeutics Polska Sp. z o.o. - Pliki cookie Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do rozpoznawania Twojego komputera lub urządzenia, aby zapewnić jak najlepszą obsługę i poprawić jego funkcje. Możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, ale niektóre funkcje tej strony nie będą już dostępne. Aby przeczytać naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.