Medicinsk cannabis handler om mere end produkter. Vi er et life science firma dedikeret til forskning og uddannelse

Medicinsk cannabis handler om mere end produkter. Vi er et life science firma dedikeret til forskning og uddannelse

Introduktion til medicinsk cannabis

Her får du en introduktion til medicinsk cannabis og dens virkning i kroppen.

Planten

Medicinsk cannabis produceres af blomster fra cannabisplanten. Planten findes som både han- og hunkøn. I hunblomsternes kirtelhår produceres en særlig harpiks med høj koncentration af plantens aktive stoffer. Det er blomsten og denne harpiks, som anvendes til fremstilling af medicinske præparater.

Der er blevet identificeret mere end 500 naturlige stoffer i cannabisplanten. Det er bl.a. de medicinsk vigtige cannabinoider, men også terpener, flavonoider og en række inaktive stoffer.

Planten kan fremavles i forskellige varianter med forskelligt indhold af de aktive stoffer. Man sikrer herefter et ensartet indhold af de aktive stoffer i planten ved at opformere den ønskede variant ved hjælp af stiklinger fra moderplanter.

Traditionelt blev cannabis inddelt i varianterne Sativa eller Indica, men i dag klassificeres planterne efter den kemiske komposition af aktive stoffer. På den baggrund har man i dag identificeret en lang række varianter af cannabisplanten.

Det endocannabinoide system

Det endocannabinoide system er et signalsystem i kroppen. Aktivering eller hæmning af systemet har blandt andet betydning for vores kognitive funktioner, inflammation (betændelse), blodtryk og fordøjelse. Det endocannabinoide system er ikke unikt for mennesker – alle dyr har et tilsvarende system.

Receptorer og ligander

Det endocannabinoide system består af receptorerne CB1 og CB2 samt deres ligander (aktivatorer) kaldet 2-AG og anandamid. Liganderne dannes og nedbrydes igen af en række enzymer, som også regnes for at være en del af det endocannabinoide system.

De to primære aktive stoffer i medicinsk cannabis, THC og CBD, påvirker receptorerne forskelligt, og balancen mellem dem kan være vigtig i forhold til den indikation, som ønskes behandlet.

THC aktiverer CB1- og CB2-receptorer direkte, mens CBD har en indirekte effekt og kan hæmme bindingen af THC til receptoren. Samtidig kan CBD øge niveauet af kroppens eget endocannabinoid, anandamid. Derfor er ratioen mellem THC og CBD i medicinsk cannabis essentiel for den kliniske effekt.

Fælles for både THC, CBD og kroppens egne endocannabinoider er, at de er fedtstoffer (lipider). De er dermed dårligt opløselige i vand, men letopløselige i olie. Samtidig er molekylerne relativt små, og krydser dermed let blod-hjerne-barrieren.

Både 2-AG og anandamid indeholder fedtsyren arachidonsyre. Endocannabinoiderne dannes og nedbrydes hurtigt i cellen og dermed reguleres aktiviteten i det endocannabinoide system.

CB1-receptorerne findes primært i det centrale og i det perifere nervesystem, men også i mave-tarm-kanalen. De er særligt koncentreret i de centre af hjernen, som styrer kognitive funktioner, appetit, søvn, læring, hukommelse, stress, smerter, motorik og kvalme. Når THC og CBD påvirker CB1-receptorerne, moduleres signaleringen i hjernens neuroner.

CB2-receptorerne findes primært i organer og celler relateret til immunforsvaret, herunder i mandlerne, milten, lymfekirtlerne og cirkulerende lymfocytter samt i neutrofilerne (typer af hvide blodceller). Derfor kan aktivering af CB2-receptoren bl.a. hæmme kroppens inflammatoriske respons.

Cannabinoider

Cannabinoider er de aktive stoffer, som forekommer i cannabisplanten, og der er identificeret mere end 100 forskellige. Når cannabinoiderne stammer fra en plante, betegnes de fytocannabinoider.

Menneskekroppen producerer selv nogle cannabinoider – disse kaldes endocannabinoider.

Som beskrevet ovenfor interagerer disse aktive stoffer med kroppens endocannabinoide system og anvendes derfor til medicinsk brug.

Nogle cannabinoider er psykoaktive, hvilket vil sige, at de påvirker hjernen.
De vigtigste cannabinoider, THC og CBD, forekommer i højest koncentration i de cannabisplanter, som anvendes til medicinsk brug.

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol)

THC er et af de primære aktive stoffer i cannabis. Stoffet er psykoaktivt og er kendt for at kunne give euforiske effekter ved indtagelse af cannabis i store doser. THC virker som agonist (aktivator) på både CB1- og CB2-receptorer.

CBD (cannabidiol)

 CBD er som THC et cannabinoid, og de to stoffers struktur ligner hinanden. Kun nogle enkelte kemiske bindinger er ændret, men   det er nok til, at CBD har effekter, der er væsentligt forskellige fra THC. CBD virker som en negativ modulator af CB1-receptoren,    men kan samtidig via flere mekanismer øge aktiviteten af de endocannabinioder, som kroppen selv danner. CBD giver ikke en    euforisk effekt – heller ikke i store doser.

Virkning

De anbefalede indikationer for anvendelse af medicinsk cannabis i Danmark er kroniske neuropatiske smerter, cancersmerter, multipel sclerose, rygmarvsskade med neuropatiske smerter og spasmer samt palliativ (lindrende) behandling.
Læger kan dog udskrive medicinsk cannabis til alle patienter, hvor de vurderer, at det vil have en positiv effekt, uanset indikation.

Der er en række igangværende forskningsprojekter, som undersøger, om cannabis også har en positiv virkning hos patienter med epilepsi, angst, PTSD, søvnapnø, migræne, fibromyalgi m.v.

Bivirkninger


Som alt andet medicin formodes medicinsk cannabis også at have bivirkninger.

Gennem den danske forsøgsordning ønsker man at få yderligere viden om de potentielle bivirkninger ved medicinsk cannabis. Derfor skal bivirkninger løbende indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen. Patienter kan bruge dette link:https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/bivirkninger-og-sikkerhed-ved-medicinsk-cannabis/meld-en-bivirkning-ved-medicinsk-cannabis/

Risikoen for afhængighed ved længerevarende brug af medicinsk cannabis er ikke tilstrækkelig undersøgt, men erfaringer fra rusmiddelforskning viser, at cannabis er mindre vanedannende end sammenlignelig smertestillende medicin ved misbrug (Ref. : Anthony, J. C. et al. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 2(3), 244-268).

Se en liste med de formodede bivirkninger herunder. 

Bivirkninger ved brug af medicinsk cannabis kan være:
  • Mundtørhed
  • Træthed
  • Forringet motorik
  • Svimmelhed
  • Diarré
  • Kvalme
  • Forringet korttidshukommelse og informationsbehandling
  • Forringet opmærksomhed
  • Øget appetit
  • Paranoia og angst (ved høje doser)

Terpener

Terpener er aromatiske stoffer, som giver cannabisplanten duft og smag, og der er flere forskellige terpener i en enkelt plante.

Der forskes i, om terpenerne har effekter i kroppen. For eksempel forskes der i, om terpenerne virker antiinflammatorisk eller måske medvirker til at modulere og understøtte effekten af THC og CBD. Det sidste kaldes også entourage effekt.

Både koncentrationen og fordelingen af terpenerne afhænger af, hvilken cannabisvariant der er tale om. Derfor dufter de forskellige varianter også vidt forskelligt.

Indtagelse af medicinsk cannabis

De medicinske cannabispræparater indeholder hhv. THC, CBD eller en blanding af disse alt efter patientens behov. Herunder kan du læse mere om, hvordan man indtager medicinsk cannabis.

Oral indtagelse

Medicinsk cannabis kan indtages oralt som cannabisolie – enten i dråbeform eller i form af softgel-kapsler, som indeholder cannabisolien. Kapsler gør det nemt præcist at dosere, hvor meget THC og CBD patienten tager.

Cannabisolien indeholder et ekstrakt, som er udtrukket fra cannabisblomster og derefter fortyndet med en olie, som er beregnet til medicinsk brug. Ved oral indtagelse af medicinsk cannabis i form af olie og softgel-kapsler optages de aktive stoffer i blodbanen gennem tyndtarmen.

Virkningen af cannabisolien og softgel-kapslerne indtræder efter 1-3 timer, og virkningsvarigheden er 6-8 timer.

Det anbefales ikke at blande cannabisolien i bagværk eller andet mad (f.eks. yoghurt), da opblandingen kan gøre det svært at dosere nøjagtigt.

Inhalation

Medicinsk cannabis kan også inhaleres som damp, hvorved de aktive stoffer optages gennem lungerne.

Til inhalation af medicinsk cannabis anvendes en særlig inhalator, hvori tørrede cannabisblomster (enten hele eller knust) placeres. Blomsten opvarmes til den optimale temperatur, så de aktive stoffer frigives i dampform. Denne damp kan inhaleres, og medicinen optages hurtigt i kroppen via lungerne til blodbanerne.

Ved inhalation virker medicinen efter 5-10 minutter og har en virkningsvarighed på 2-4 timer.

Kvalitetssikring

Alle medicinske cannabispræparater gennemgår et strengt kvalitetssikringsprogram, der reguleres og inspiceres af Lægemiddelstyrelsen. Præparaterne skal leve op til krav om produktsikkerhed og ensartet indhold af de aktive stoffer, præcist som alt andet medicin. Derfor testes og certificeres hvert batch i henhold til gældende standarder. For at sikre ensartet indhold af cannabinoider, CBD og THC, tager man stiklinger fra moderplanter. Samtidig dyrkes planterne i klimakontrollerede drivhuse med ensartede vækstforhold, således at planterne bl.a. får samme temperatur og belysning fra batch til batch. Derudover er der sporbarhed fra den enkelte plante til det færdige præparat.

Denne hjemmesider benytter cookies for at kunne genkende din computer eller dit device. Dette gøres for at kunne give dig den bedste brugeroplevelse og for at optimere hjemmesidens funktioner. Du kan koble cookies fra i din browser, men vær opmærksom på, at nogle funktioner på hjemmesiden ikke længere vil være tilgængelige. For at læse vores Website Privacy Statement klik her