Podmínky užívání

Tyto podmínky užívání se uplatní pro všechny uživatele webových stránek www.spectrumtherapeutics.cz a obsah na nich uvedený. Provozovatelem této webové stránky je společnost Canopy Growth Corporation (dále také „provozovatel“ „my“ nebo „nás“).

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro informační účely. Obsah této webové stránky poskytuje obecné informace o naší společnosti, našich činnostech a produktech. Naše výrobky jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis. Vstupem nebo používáním této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami užívání a zavazujete se k dodržování všech platných zákonů, pravidel a předpisů.

Tyto podmínky užívání a obecně obsah těchto webových stránek podléhají zákonům České republiky. 

Registrace

Lékařským či farmaceutickým profesním skupinám, např. lékařům a farmaceutům nabízíme možnost se u nás zaregistrovat a získat tak přístup k obsahu určenému pouze pro tyto profesní skupiny. Využívání tohoto účtu jinými než registrovanými osobami je zakázáno.

Duševní vlastnictví

Tato webová stránka (včetně veškerých materiálů zde obsažených) je vlastnictvím společnosti provozovatele a jeho poskytovatelů licencí a může být chráněna právem na ochranu duševního vlastnictví, včetně autorského práva, práva ochranných známek, patentového práva a dalších zákonů České republiky nebo jiných příslušných jurisdikcí.

V souladu s těmito podmínkami užívání je vám udělena omezená licence pouze k zobrazování a tisku materiálů a informací obsažených na této webové stránce (dále jen „Materiály“) pro vaše osobní nekomerční použití; za předpokladu, že tyto materiály a informace nebudou pozměněny a že upozornění na autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví nebudou změněna nebo odstraněna. Nesmíte vytvářet odvozená díla nebo jinak reprodukovat, upravovat, publikovat nebo šířit tyto Materiály nebo jakékoli jejich součásti jakýmkoli způsobem nebo formou, pokud vám nebyl udělen písemný souhlas ze strany provozovatele. Pokud obsah těchto webových stránek nebyl vytvořen provozovatelem těchto stránek, musí být respektováno autorské právo třetích osob. Jaký obsah je vytvářen třetími stranami, bude jasně uvedeno. Pokud se však dozvíte o jakémkoli porušení autorských práv, žádáme vás, abyste se na nás obrátili. Po zjištění takového porušování bude příslušný obsah okamžitě odstraněn. 

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí weby, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. V důsledku toho nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za obsah uvedený na těchto webových stránkách a za případné škody, které mohou v souvislosti s tímto propojením vzniknout. Za obsah těchto webových stránek tedy odpovídá výhradně jejich konkrétní poskytovatel nebo provozovatel. Nepřetržitá kontrola webových stránek, na které je odkazováno probíhat nebude. V případě, že se dozvíme o jakémkoli porušení, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Disclaimer

Materiály, obsahující, nikoli však výlučně, informace o různých druzích léčebného konopí a jejich potencionální vhodnosti k léčbě různých diagnóz, jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nepředstavují právní, lékařské nebo jiné odborné rady ani názory jakéhokoli druhu. Doporučujeme vždy vyhledat konkrétní právní a/nebo lékařskou radu kontaktováním profesionála. Naše informace zejména nejsou určeny jako individuální diagnostická pomůcka ani jako doporučení léčby pacientům. Informace o našich léčebných přípravcích na předpis, a obzvláště jejich účincích a vedlejších účincích, by vždy měly být získány po osobní konzultaci s lékařem, které je předepisuje, nebo farmaceutem.

Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem, my ani jakékoli naše pobočky, žádném případě nepřijímáme odpovědnost za škodu vzniklou z nebo v souvislosti s těmito podmínkami užívání, tímto webem (včetně stránek odkazovaných z nebo na tyto stránky), Materiály a vaším přístupem, užíváním či spoléháním se na cokoli z výše uvedeného, ať už je tento nárok založen na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení práv duševního vlastnictví nebo jiném. 

Kontakt

Pokud si nás ohledně těchto webových stránek či podmínek užívání přejete kontaktovat, obraťte se prosím na náš tým péče o zákazníky prostřednictvím: cz.info@spectrumtherapeutics.com.

Změny těchto podmínek užívání

Tyto podmínky užívání, tyto webové stránky, včetně Materiálů, mohou být čas od času změněny či jinak upraveny bez předchozího upozornění. Pokračování v užívání těchto webových stránek po zveřejnění jakékoli takové změny bude z vaší strany představovat její přijetí.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne [1.10.2019].

Tento web používá cookies k rozpoznání vašeho počítače nebo zařízení a umožňuje vám tak poskytnou nejlepší uživatelský komfort a zlepšit jeho funkce. Cookies můžete vypnout prostřednictvím vašeho prohlížeče, ale některé funkce webu již nebudou dále k dispozici. Pro přečtení Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, klikněte zde.