Naše Zásady ochrany osobních údajů

SPOLEČNOST CANOPY GROWTH CORPORATION A JEJÍ DODAVATELÉ PŘIJÍMAJÍ ZÁSADY NA UDRŽOVÁNÍ PŘESNOSTI, DŮVĚRNOSTI A BEZPEČNOSTI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU VYSOKÉ ÚROVENĚ CITLIVOSTI.

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DEFINUJÍ OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ CANOPY SHROMAŹĎUJE OD NEBO O VÁS, JAKOŽ I KTERÉ POUŽÍVÁME A KTERÉ INFORMACE ZVEŘEJŇUJEME.

PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO DOKUMENT.

Na základě svého poslání Canopy zpracovává vysoce citlivé osobní informace a podle toho je chrání. Tam, kde se právní předpisy o ochraně osobních údajů a / nebo právo jednotlivce na soukromí liší od jedné jurisdikce k jiné, chráníme osobní údaje podle toho, která je nejvyšší z těchto norem, a tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje na osobní informace získané odkudkoli na světě.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace o identifikovatelném jednotlivci. Tato definice mimo jiné zahrnuje osobní zdravotní informace, které se týkají fyzického nebo duševního zdraví jedince, jakož i údaje o léčbě a zdravotním pojištění.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZA JAKÝM ÚČELEM?

1. Na našich webových stránkách
Prostřednictvím cookies můžeme shromažďovat informace týkající se vaší návštěvy na našich webových stránkách, včetně adresy IP a domény použité pro přístup na naše webové stránky, typu a verze vašeho prohlížeče, webové stránky, ze které jste přišli, abyste získali přístup na naše webové stránky, jakékoli stránky, kterou jste navštívili a opustili na našich webových stránkách, které jsou zobrazeny podle této adresy IP, a země ze které pocházíte. Jedná se však pouze o informace, prostřednictvím kterých nelze přímo identifikovat jednotlivce, a tyto tedy nepoužíváme k vyvození jakýchkoli závěrů o vaší osobě.
Tyto informace používáme ke sledování výkonnosti našich webových stránek (např. počtu návštěv, průměrného času stráveného návštěvou, zobrazení stránek) a pro obchodní účely, jako je například práce na neustálém vylepšování našich webových stránek. Mimo to jsou některé tyto informace vyžadovány pro samotné zajištění správného fungování internetové stránky.
Takové zpracovávání vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu v souvislosti s výše uvedenými účely jejich shromažďování.

 

Cookies

Můžeme umístit "cookie" na pevný disk vašeho počítače, abychom mohli sledovat vaši návštěvu. Cookie je malý datový soubor, který je přenesen na váš pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče, který může číst pouze webová stránka, která soubor cookie umístila na pevný disk. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje naší webové stránce identifikovat vás a zaznamenávat vaše hesla a preference. Cookie nám umožňuje sledovat vaši návštěvu webové stránky, abychom mohli lépe porozumět vašemu používání našich webových stránek, a tak jsme schopni přizpůsobit a upravit webové stránky tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám. Shromažďovaná data nebudou poskytnuta třetí straně ani propojena s dalšími vašimi osobními údaji bez vašeho předchozího souhlasu.

 

Využití služby Adobe Analytics
Tento web používá Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Inc. (dále jen „Adobe“). Adobe používá soubory cookie k analýze vašeho používání webové stránky, k sledování historické aktivity a sestavování zpráv o činnosti na webové stránce. Účelem zpracování dat je zhodnocení používání webové stránky a příprava zpráv o činnosti na webové stránce. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webové stránky.Pokud si přejete zakázat soubory cookie, přejděte do nastavení webového prohlížeče a: (i) nechte, aby vám prohlížeč vždy před návštěvou webové stránky oznámil, že na váš pevný disk bude vložen soubor cookie, abyste se mohli rozhodnout, zda soubor cookie přijmete či nikoliv; nebo (ii) zabraňte automatickému umístění souboru cookie na pevný disk. Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies odmítnete, možná nebudete mít přístup k některým funkcím webových stránek.
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které mohou podléhat méně přísným normám ochrany soukromí. Nemůžeme nést žádnou odpovědnost za postupy, zásady nebo činnosti třetích stran, které tyto webové stránky provozují. Společnost Canopy neodpovídá za to, jak tyto třetí strany shromažďují, používají nebo zveřejňují vaše osobní údaje. Před poskytnutím osobních údajů byste měli prostudovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

2. V našem vztahu s vámi
Podle našeho vztahu s vámi shromažďujeme různé typy osobních údajů:
• pokud jste zdravotnickým pracovníkem, za účelem umožnění registrace a přístupu k účtu u nás shromažďujeme: kontaktní informace o vaší firmě, vaše uživatelské jméno a heslo.
• Pokud se účastníte našich vzdělávacích akcí o přínosech léčebného konopí, včetně toho, zda jste pacient, lékař nebo zástupce státní správy, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje jako účastníka přímo od vás a s vaším souhlasem.
• Vaše osobní údaje mohou být dále shromažďovány při dalších příležitostech, např. v souvislosti s poskytováním informací a poradenství či pracovními návštěvami u jednotlivých pacientů, a to vždy na základě vašeho výslovného souhlasu, případně za účelem dodržování platných právních předpisů nebo regulačních procesů. 

JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytnou dobu vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili, případně do odvolání Vašeho souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve). 

KDY ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V odůvodněných případech můžeme sdílet vaše osobní údaje s našimi zaměstnanci, dodavateli, konzultanty, přidruženými společnostmi a dalšími stranami, které tyto informace potřebují k tomu, aby nám pomohly se správou našich vztahů s vámi, a to včetně třetích stran, které poskytují služby nám nebo naším jménem.
Například můžeme občas sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran v oblasti informačních technologií, zpracování dat a telefonních center, abychom mohli provozovat naše podnikání, přičemž některé z nich se mohou nacházet ve Spojených státech.
Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit v souladu s platnými zákony z důvodu reakce na požadavky orgánů veřejné moci, včetně takových mimo Českou republiku. 

UMÍSTĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, používány, zpracovávány, uchovávány nebo zveřejňovány ve Spojených státech, kde jsou naši partneři ve Spojených státech. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje přístupné orgánům činným v trestním řízení a vnitrostátním bezpečnostním orgánům podle práva USA. Pokud k tomu dojde, budete informováni, že vaše osobní údaje byly vyžádány zákonem.

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny:

  • v rámci auditu ministra zdravotnictví;
  • v souvislosti s dodržováním platných právních postupů, jako jsou prohlídky, předvolání nebo soudní příkazy;
  • v rámci pravidelných reportovacích aktivit Canopy a jeho poboček;
  • chránit práva a majetek Canopy;
  • v nouzových situacích nebo tam, kde je to nezbytné k ochraně bezpečnosti osoby nebo skupiny osob; a
  • s vaším souhlasem.

VÁŠ SOUHLAS JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

V zákonem vyžadovaných případech budeme vždy usilovat o váš souhlas se shromažďováním vašich osobních údajů nebo se budeme ujišťovat, že třetí strana, která nám zasílá vaše osobní údaje, je shromáždila s vaším platným souhlasem.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD DĚTÍ

Vědomě nezpracováváme osobní údaje osob mladších než 15 let, které byly poskytnuty bez souhlasu příslušného zákonného zástupce. 

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Protože společnost Canopy může zpracovávat vysoce citlivé osobní informace, přijala fyzická opatření na jejich ochranu, jako jsou například bezpečné prostory, technická opatření, jako jsou technologická opatření a správní opatření, jako jsou politiky a postupy, které odpovídají citlivosti dotyčných osobních informací. Tyto záruky jsou určeny k ochraně osobních údajů před ztrátou a neoprávněným přístupem, shromažďováním, používáním, zveřejňováním, kopírováním, pozměňováním, likvidací nebo zničením.
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Prosím, ihned informujte našeho ředitele pro právní záležitosti o každém incidentu, který zahrnuje ztrátu nebo neoprávněný přístup k osobním informacím, které jsou v naší úschově nebo pod kontrolou. 

VAŠE PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE NA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Máte právo kdykoli požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracovávání, dále máte také právo vznést námitku proti zpracovávání a právo na přenositelnost údajů. Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Pokud si přejete zkontrolovat, ověřit nebo opravit své osobní údaje, obraťte se na našeho ředitele pro právní záležitosti. Upozorňujeme, že taková komunikace musí být písemná. Je důležité, aby informace obsažené v našich záznamech byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje během našeho vztahu změní, informujte nás o těchto změnách.
Při požadavku na přístup k vašim osobním údajům upozorňujeme, že od vás můžeme požadovat konkrétní informace, které nám umožní potvrdit vaši totožnost a právo na přístup, jakož i vyhledávat a poskytovat vám osobní údaje, které o vás máme. Pokud budete potřebovat pomoc při přípravě Vaší žádosti, obraťte se na našeho Data Privacy & Compliance Manažera.
Vaše právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, není absolutní. Existují případy, kdy platné zákony nebo regulační požadavky umožňují nebo vyžadují, abychom odmítli poskytnout některé nebo všechny osobní údaje, které o vás máme. Kromě toho mohou být osobní údaje zničeny, vymazány nebo anonymizovány v souladu s našimi povinnostmi a postupy při uchovávání záznamů. V případě, že vám nemůžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům, budeme se vás snažit informovat o důvodech, proč, s výhradou zákonných nebo regulačních omezení. V některých případech nemusíme souhlasit s vaším požadavkem na změnu vašich osobních údajů a místo toho připojíme k příslušnému záznamu alternativní text. 

ODDĚLENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jmenovali jsme Data Privacy & Compliance Manažera, který dohlíží na dodržování zásad ochrany osobních údajů a pomáhá řídit a sledovat dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů a zdraví. Data Privacy & Compliance Manažera můžete kontaktovat na e-mailové adrese:  eu.dataprivacy@canopygrowth.com

DOTAZY ČI OBAVY?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo obavy o to, jak spravujeme vaše údaje, kontaktujte prosím našeho Data Privacy & Compliance Manažera buď telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Budeme usilovat o zodpovězení vašich otázek a poradíme vám ohledně jakýchkoli kroků, které jsme podnikli při řešení vznesených otázek. Vezměte prosím také v potaz, že proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Pokud sídlíte v jiné jurisdikci, můžete potenciálně podat stížnost příslušnému orgánu v dané jurisdikci. 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady o ochraně osobních údajů kdykoli změnit tak, abychom zajistili jejich soulad se zákonnými požadavky a případnými změnami v našich službách. Platné jsou vždy Zásady ochrany osobních údajů dostupné na našich webových stránkách v době jejich návštěvy.

Tento web používá cookies k rozpoznání vašeho počítače nebo zařízení a umožňuje vám tak poskytnou nejlepší uživatelský komfort a zlepšit jeho funkce. Cookies můžete vypnout prostřednictvím vašeho prohlížeče, ale některé funkce webu již nebudou dále k dispozici. Pro přečtení Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, klikněte zde.