Podpora zdravotníkům

Ať už s léčebným konopím ve své lékařské praxi začínáte, nebo máte bohaté praktické zkušenosti s jeho předepisováním, jsme tu pro vás. Poskytneme vám maximální podporu v oblasti klinického využití, přístupu k edukačním materiálům nebo odkazy na nejnovější výzkumné aktivity.

Představení léčebného konopí

Použití léčivých přípravků z konopí lze vysledovat více než pět tisíc let zpět, což z něj činí jednu z nejstarších léčivých rostlin.

Konopí

V Cannabis sativa bylo identifikováno a izolováno více než 500 přírodních látek. Patří mezi ně lékařsky významné kanabinoidy, terpeny, flavonoidy a další nekanabinoidní látky. Tyto sloučeniny se tvoří ve vysokých koncentracích v žláznatých trichomech, což je biosyntetický orgán podobný chloupkům, které vylučují pryskyřici a nacházejí se na povrchu květů samičích rostlin konopí.

Kanabinoidy

V konopí se nachází více než 100 typů kanabinoidů, které interagují s kanabinoidními receptory v lidském těle:

 

 • Endokanabinoidy - přirozeně produkované v našem těle
 
 • Fytokanabinoidy - nachází se v mnoha rostlinách, ale v nejvyšších koncentracích jsou přítomny pouze v konopí
 
 • Syntetické kanabinoidy - zahrnují léčiva, které jsou analogy THC (např. nabilon) nebo jsou směsí THC a CBD extrahovaných z rostlin (např. nabiximoly)

THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) je jednou z hlavních účinných látek v konopí. Odpovídá za mnoho farmakologických účinků konopí včetně psychoaktivního.

CBD (kanabidiol) je další z hlavních účinných látek v konopí a není psychoaktivní.

Aktivace kanabinoidů

Neaktivní kyselina delta-9-tetrahydrokanabinolová (THCA) a kyselina kanabidiolová (CBDA) v čerstvé rostlině musejí být dekarboxylovány na neutrální fenoly (THC a CBD), aby mohly vzájemně působit s endokanabinoidním systémem. K tomu dochází, když se sušené konopné květy zahřejí buď ve vaporizéru, nebo při jejich kouření, pečení nebo vaření. Mnoho komerčně dostupných extraktů se dekarboxyluje pro získání konzistentního a přesného dávkování.

Terpeny a flavonoidy

Tyto látky jsou zodpovědné za různé vůně a chutě jednotlivých odrůd konopí. Terpeny však mohou mít vlastní přímé fyziologické účinky a rovněž mohou vzájemně interagovat s kanabinoidy, čímž dochází k vytvoření jedinečných vlastností jednotlivých odrůd.

Tento souhrnný účinek obsahových látek je znám pod pojmem entourage efekt, což je teorie, která popisuje potenciální interakce mezi hlavními kanabinoidy, méně významnými kanabinoidy, terpeny a dalšími složkami rostliny.

Woman Gardening Woman Gardening

Endokanabinoidní systém

ES je široce zastoupený lipidový signální systém, jenž hraje důležitou roli při regulaci homeostázy v celém lidském těle. ES zahrnuje endogenní receptory, ligandy a metabolické enzymy.

 

Má souvislost s:

 • nervovým vývojem
 • imunitními funkcemi
 • zánětem
 • chutí k jídlu
 • metabolismem a energetickou homeostázou
 • kardiovaskulárními funkcemi
 • zažíváním
 • vývojem kostí a hustotou kostí

 

 • synaptickou plasticitou a učením
 • bolestí, reprodukcí
 • psychiatrickými onemocněními
 • psychomotorickým chováním
 • pamětí
 • cykly bdění/spánku
 • regulací stresu a emocionálního stavu

Receptory

ES se skládá z receptorů CB1 a CB2, endogenních agonistů (endokanabinoidů) a enzymů odpovědných za tvorbu a odbourávání endokanabinoidů. Receptory CB1 se nacházejí v nejvyšší koncentraci v centrálním a periferním nervovém systému a v gastrointestinálním traktu. Receptory CB2 se nacházejí primárně v imunitním systému včetně mandlí, sleziny, lymfatických uzlin a cirkulujících lymfocytů a neutrofilů.

 

 

I když jsou kanabinoidní receptory přítomny v celé CNS, jejich koncentrace v mozkovém kmeni je nízká, konkrétně v oblasti odpovědné za kardiorespirační funkce. Proto je téměř nemožné přivodit kardiorespirační útlum a úmrtí pomocí kanabinoidů, na rozdíl od opioidů.

Aktivace receptorů CB1

Toto schéma neuronového spojení zobrazuje aktivaci receptorů CB1 pomocí endokanabinoidů. Tato retrográdní signalizace reguluje neurotransmisi přesným časoprostorovým způsobem.

 

 
1. Endokanabinoidy vznikají v postsynaptickém terminálu v reakci na požadavky buněk.

2. Tyto ligandy procházejí synaptickou štěrbinou a vážou se na kanabinoidní receptory (např. CB1) na presynaptickém terminálu povrchu buněk.

3. Po stimulaci kanabinoidní receptory aktivují signalizační kaskádu, která potlačuje uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbiny (např. glutamát, GABA, dopamin a cholecystokinin).

4. Potlačení uvolňování neurotransmiterů mění frekvenci postsynaptické neuronální aktivity.

Způsoby podání

Perorální

Užívání konopného extraktu z perorální dávkovací stříkačky nebo želatinových tobolek s obsahem extraktu zajišťuje přesné dávkování. Konopný extrakt se nedoporučuje přidávat do pečiva nebo jiných potravin (např. jogurtu), z důvodu ztráty přesnosti dávkování.

Inhalační

Vaporizace

Vaporizace představuje způsob inhalace bioaktivních složek léčebného konopí bez nutnosti spalování rostlinného materiálu. Konopí se zahřívá na teplotu způsobující volatilitu kanabinoidů a dalších složek rostliny bez aktivace hoření a podstatně tak snižuje produkci vedlejších toxických látek.

Dochází tak ke snížení negativních účinků spojených s kouřením a zároveň se jedná o účinnější způsob extrakce biologicky aktivních sloučenin. Rovněž dochází k menší ztrátě kanabinoidů unikajících do vzduchu než při klasickém kouření, což vede k podstatnému snížení nákladů v porovnání s kouřením.

Kouření

Přestože kouření je nejběžnějším způsobem použití konopí, není doporučovanou aplikační formou u léčby. Látky vznikající při kouření rostliny jsou spojeny s vážnými nepříznivými účinky na zdraví. Kouření uvolňuje toxiny a karcinogeny, včetně amoniaku, oxidu uhelnatého, dehtu a polycyklických aromatických uhlovodíků.

Naše produkty

Spectrum Therapeutics nabízí celou řadu produktů z léčebného konopí ve formě sušeného květenství, extraktů nebo želatinových tobolek pro perorální podání. Pro zjednodušení výběru vhodné odrůdy v průběhu léčby můžete využít náš jednoduchý systém barevného značení.

Dokumenty Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics: léčebné konopí - přehled pro zdravotnické pracovníky(12.2 MB)
Tato příručka poskytuje zdravotníkům nezbytné informace týkající se začlenění konopí pro léčebné použití do péče o pacienty. Naleznete v ní vědecké informace o kanabinoidech a endokanabinoidním systému, formách dávkování a metodách podávání konopí, stejně jako aktuální poznatky o klinické účinnosti, bezpečnosti a vedlejších účincích. Naším cílem je podpora a zjednodušení začlenění léčebného konopí do běžné lékařské praxe.
Spectrum Therapeutics - manuál k preskripci léčebného konopí(919.9 KB)
Spectrum Therapeutics - způsob titrace dávky (600.4 KB)
Léčebné využití kanabidiolu (CBD) - odrůda Canopy GDB 14 (897.8 KB)
Informační leták k léčebnému využití kanabidiolu (CBD) , jeho terapeutickému efektu a způsob dávkování.
Aktuálně dostupné odrůdy léčebného konopí(495.8 KB)
Informace o aktuálně dostupných produktech Spectrum Therapeutics
Red No 4 Certifikát COCCZ2023005(1.3 MB)
Cannabis indica flos Red No 4 šarže: R4N1217CA-5R3-9 kód: 9211000
Canopy Bakerstreet 20 Certifikát COCCZ2023010(1.3 MB)
Cannabis sativa L. Canopy Bakerstreet 20 šarže: BKS2101CA-1AR1-6 kód: 9121000
Canopy HSK 8/7 Certifikát COCCZ2023009(1.3 MB)
Cannabis sativa L. Canopy HSK 8/7 šarže: S87B1349CA-2R2-6 kód: 9163000
Canopy GDB 14 Certifikát COCCZ2023007(1.3 MB)
Cannabis sativa L. Canopy GDB 14 šarže: S14Y1166CA-1R4-6 kód: 9184000

MUDr. Radovan Hřib - Léčebné konopí v lékařské praxi

přednáška ze dne 17.12.2020 Please set required field: image
Tento web používá cookies k rozpoznání vašeho počítače nebo zařízení a umožňuje vám tak poskytnou nejlepší uživatelský komfort a zlepšit jeho funkce. Cookies můžete vypnout prostřednictvím vašeho prohlížeče, ale některé funkce webu již nebudou dále k dispozici. Pro přečtení Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, klikněte zde.